Omorganiserer sikkerheten

Fra neste år av opphører Sikkerhetsstaben å være en del av Forsvarets overkommando.