700 vindmøller langs norskekysten

Omkring 700 vindmøller planlegges bygd langs norskekysten de neste årene. Det er gitt konsesjon til bygging av rundt 300 vindmøller, og i tillegg er omkring 400 byggemeldt.