- Æresdrap kan ikke aksepteres

Æresdrap går langt over grensen for hva som kan aksepteres, mener kommunalminister Erna Solberg (H). Nå settes søkelyset på øyeblikkelig hjelp til barn og unge i krise.