Systematiske overleveringer fra «Lanze»

Kilden «Lanze» overleverte i årevis systematisk opplys— ninger ombetydelige norske forhold til Stasi. Det går fram av Stasi-dokumenter som ble gjort offentlige i Berlin onsdag.