Kraftig kritikk av Sjøfartsdirektoratet

Sleipner-havariet ble en tragedie på grunn av manglende sikkerhetsideologi i rederiet og manglende kontroll fra Sjøfartsdirektoratet, mener forsvarer.