Regjeringen tilbyr oppdrettsnæringen økt produksjon

Nærings— og fiskeridepartementet åpner for at alle etablerte fiskeoppdrettere kan øke produksjonen med 5 prosent. Samtidig skal det stilles strengere miljøkrav.