• Forsinket, forsinket og forsinket igjen. Tabellen viser status på innføringen av nye pass og ID-kort. Tolv år etter at prosjektet ble startet, kommer nye forsinkelser. Det siste året er 64 delprosjekter blitt forsinket. Politidirektoratet

Denne tabellen illustrerer det mange mener er blitt en komplett skandale. Nye pass og ID-kort er forsinket igjen. For syvende gang.

Politiet har klart det igjen. De nye passene og ID-kortene som ble lansert i 2007, er utsatt nok en gang.