Stortinget vil framskynde E39 Ålgård-Hove og E134 Haukeli

Stortingsflertallet hoster ikke opp mer penger, men peker på løsninger for å få fortgang i veiprosjekter av stor betydning for Rogaland.

(F.v.) Olaug Bollestad (KrF), Roy Steffensen (Frp), Iselin Nybø (V) og Tina Bru (H) holder et gammelt kart fra 1970-tallet som viser at det har vært planer om å utbedre Ålgård-Hove-strekningen i flere tiår. Her avbildet i Vandrehallen i Stortinget - rett før flertallsenigheten om Nasjonal transportplan (NTP) ble presentert.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Høyre, Frp, KrF og Venstre er nå enige om «muligheten for tidligere byggestart på E39 Hove-Ålgård».

Flertallskonstellasjonen på Stortinget hoster ikke opp mer penger, men gir anledning til å framskynde pengetilførselen til prosjektet om fire felts motorvei.

Dette skjer ved å gi grønt lys for bompengefinansiert låneopptak «allerede» i første halvdel av ny Nasjonal transportplan (NTP), altså 2018–2023.

Modellen åpner både for et tidligere låneopptak, større låneopptak og å gi dette prosjektet høyere prioritering på bekostning av andre prosjekter i den nye bomringen.

Les også

Pål Morten Borgli (Frp) vil vrake sykkelstamvei for ny E39 til Ålgård

Les også

Stanley Wirak (Ap) spår slutten for bompenger

Les også

Ketil Solvik-Olsen (Frp) leverer E39-etappe «585 år før skjema»

Stortingsflertallet går inn for tidligere oppstart av ny Seljestad-tunnel på E134.

I dag er det sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes og bussveien som har høyest prioritering i finansieringspakken. Bypakke Nord-Jæren skal etter planen åpne 38 nye bomstasjoner fra oktober neste år som skal kreve inn penger til 2033.

Ny NTP strekker seg fra 2018 til 2029, men i det opprinnelige NTP-forslaget ville staten bla opp 1,55 milliarder kroner for Hove-Ålgård først i 2024–2029, selv om eksisterende NTP hadde penger til motorveietappen fra 2018–2023.

Prisen hadde økt med 880 millioner og halvparten av økningen måtte dekkes inn med bompenger, ifølge NTP, som la opp til at de resterende 2 milliardene av prislappen måtte hentes fra den nye bomringen på Nord-Jæren.

En viss uenighet om løsningen

Nøkkelformuleringen fra transportkomiteen, som leverer sin innstilling mandag, er altså å gi «anledning til forskuttering/låneopptak til prosjektet allerede i første planperiode».

Olaug Bollestad (KrF) mener at dette ikke ville vært en mulighet hvis ikke stortingsflertallet hadde formulert seg slik som det gjør nå.

– Nå får de mulighet til å ta opp lån på et tidligere tidspunkt, sier hun.

Men Roy Steffensen (Frp) mener den lokale styringsgruppen for bypakken allerede har hatt en slik mulighet.

– Jeg har ment at de har kunnet gjøre det, men Stanley Wirak (Sandnes-ordfører) har valgt å skylde på oss. Nå fjerner vi all tvil. Ingen kan nå skylde på Stortinget, sier han og gir betydelig honnør til presset Rogalandsbenken og Stortinget har vært utsatt for fra næringslivet, partirepresentanter i Rogaland og Pål Morten Borgli (Frp) i Sandnes.

– Jeg var «pissesur»

Bollestad:

– Jeg var «pissesur» da NTP-forliket kom, for jeg mener det ødela en del av forutsetningen for et godt transportsystem på Nord-Jæren. Som tidligere Gjesdal-ordfører mener jeg at denne løsningen er veldig bra. Dette har vi gjort før med forskuttering i Sømmevågen og veien til Hunnedalen, sier KrF-nestlederen.

Iselin Nybø (V) sier det nå er opp til Rogaland selv å ville dette.

– Vi åpner opp for dette, men fylket må ønske dette selv, sier hun.

Selv om Stortinget ikke kommer med «friske» statlige penger eller henter statlige penger fra et annet sted i NTP, så mener Tina Bru (H) at de fire partiene nå innfrir lokale krav og forventninger.

– Ingen kan si at vi er proppen i systemet. Nå kan de prioritere prosjektet opp hvis de ønsker det lokalt.

– Men dere kunne jo ha flyttet statlige penger til tidligere i NTP-perioden eller hentet statlige penger fra andre steder i NTP?

Nybø svarer:

– Vi kunne ha gjort det, men det må være en realisme i dette. Det er andre på Stortinget som ikke har en særlig realistisk inngang til NTP-arbeidet, sier Nybø, uten å nevne Ap eksplisitt, selv om kritikken sendes i den retning.

– Vil dere la den lokale styringsgruppen nå ta støyten og finne ut hva de vil kutte til fordel for E39 Ålgård-Hove?

Steffensen: - Det er ikke sikkert det må kuttes, men nå kan det lånes mer og tidligere. Hvis det skal lånes mer, er det mindre handlingsrom til å prioritere andre prosjekter. Derfor sa Frp allerede i 2015 at denne er så viktig at vi er villig til å nedprioritere sykkelstamveien, sier han til protester fra Nybø, som kjemper for ekspress-sykkelveien.

– Når kan det bli henholdsvis byggestart og åpning?

– Det ideelle er bare å forlenge arbeidet. Maskinene står der allerede. Ifølge Vegvesenet er alt klart. Nå får styringsgruppen og Vegvesenet løsningene de trenger, sier Steffensen og legger til:

– Dette viser at vi kan få til en enda bedre løsning enn man i utgangspunktet ville ha fått når vi har blitt utsatt for et visst press fra eget fylke, sier han.

Les også

E134 over Haukelifjell kan bli framskyndet

Les også

Rogaland vant slaget om motorvei til Oslo

Les også

Regjeringen går for E134 Haukeli

Framskynder E134

Aftenbladet får også bekreftet at det samme flertallet også åpner for å framskynde realiseringen av en vintersikker E134 over Haukeli ved hjelp av tidligere bompengefinansiert låneopptak.

I merknaden peker de fire partiene på at E134 er utpekt som en av hovedveiforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet.

Frp, Høyre, KrF og Venstre peker også på at det viktigste punktet på strekningen er å utbedre Haukelitunnelene.

Flertallet viser til at E134 Røldal–Seljestad er prioritert med statlig finansiering først fra 2024, men ønsker byggestart tidligere enn dette, ikke minst fordi planarbeidet for strekningen snart er klart.

Stortingsflertallet legger derfor til grunn at bompengebidraget kan benyttes først slik at byggestart for første Haukelitunnel, ny Seljestad-tunnel, kan bli innenfor første planperiode, altså 2018–2024.

Arve Kambe (H), leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, opplyser til Aftenbladet at det at de fire partiene har lyttet til gode innspill, har vært «helt alfa og omega».

− At vi nå kan få til byggestart for første tunnelen over Haukeli i første planperiode, er helt avgjørende for vår og våre partiers troverdighet, fortsetter Kambe.

− E134 er den viktigste øst-vest-vegen i landet, og når Rogfast åpner, vil den dominere i enda større grad, uttaler Kambe i en epost til Aftenbladet.

Peker på Rogfast-effekt

Sveinung Stensland (H) jubler for Haukeli-grepet fra Stortinget. Dette mener han er helt i tråd med de krav og forventninger som er spilt inn fra fylkeskommunen, NHO, næringsforeninger og lokalpolitikere.

– Stortinget framskynder bygging av Seljestadtunnelen ved å begynne med bompengebidrag for å få oppstart i første halvdel av NTP-perioden, sier han til Aftenbladet.

– Flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen understreker for det første viktigheten av E134 som øst-vest-forbindelse. I tillegg peker flertallet på at Haukelitunnelene – og dette er den første – er de viktigste på hele E134, en hovedvei som strekker seg gjennom hele Sør-Norge. For det tredje sier flertallet at man kan starte i første periode, ikke andre periode som det først var lagt opp til, sier Stensland.

– Dette er fullt gjennomslag for alle som har stått på dette før og etter NTP kom rundt påsketider, sier han.

– Vi risikerte også at E134 over Haukeli ble usynkronisert med Rogfast, som vil gi mer trafikk over E134. Nå ligger alt an til ferdigstillelse omtrent på likt. Det er jo dette som transportnæringen har pekt på. Næringstrafikken sparer kolossale mengder penger sammenlignet med hårnålssvingene til Røldal i dag. Så dette har vært virkelig bra og en skikkelig lagseier. Her er det mange som har pushet på. Det var nettopp dette som var tema på ordførermøtet på Stortinget for kort tid siden.

– Er du forberedt på kritikk i og med at det ikke er statlige penger som dere nå flytter på?

– De statlige pengene ligger inne i andre planperiode. Nå har det kommet en løsning i tråd med innspillet fra Rogaland fylkeskommune i høringen om NTP. Dette er også pekt på av NHO, næringslivet og ordførere, men kritikk kommer det alltid.

– Bompenger er svaret?

– Det er ikke svaret, men inngangen til prosjektet. Både lastebileiere, industrien og ordførerne sa seg villig til å betale bompenger for å få dette til. Det er store kostnadsbesparelser i det å slippe å kjøre via Røldal, sier han.

Publisert:
 1. E39
 2. E134
 3. Nasjonal Transportplan
 4. Roy Steffensen
 5. Iselin Nybø

Mest lest akkurat nå

 1. 128 nye smittetilfeller på Nord-Jæren siste døgnet

 2. Sykepleiere på akutten på SUS: – Pasienter må vente i mange timer på hjelp

 3. Isoler huset ditt - få støtte fra staten

 4. Vaksine-sjef advarer om svakere effekt mot omikron

 5. Ingrid Fiskaa (SV) får skryt fra uventet hold

 6. Så mye koster det å fikse Stein­kjerringa