• Hele 90 prosent av de spurte i en ny undersøkelse tror ikke regjeringen klarer å innfri løftet om kreftbehandling innen 20 dager fra henvisning. Scanpix

Ni av ti tror ikke på Stoltenbergs kreftgaranti

Hele 90 prosent av de spurte i en ny undersøkelse tror ikke regjeringen klarer å innfri løftet om kreftbehandling innen 20 dager fra henvisning.