Jordbruksforhandlinger på overtid

Mye tyder på at forhandlingene mellom staten og bøndene ikke avsluttes før helgen. Statens tilbud kom for sent og uenigheten mellom partene er fortsatt for stor.