Overgrepsoffer avhøres av politiet

Politiet i Sør-Trøndelag bekrefter at tidligere katolsk biskop i Trondheim, Georg Müller, er mistenkt for overgrep.