Regjeringspartiene øker krisepakken

Økning av taket på hva bedriftene kan trekke fra i underskudd i 2008 og 2009, mer til fiskeriene og oppmyking av permitteringsreglene, er de mest sannsynlige påplussingene i krisepakken.