Råde kommune må ut med millionerstatning

Råde kommune i Østfold brøt reglene for offentlige anskaffelser og må betale 1,5 millioner kroner i erstatning til entreprenørselskapet NIPAS.