Nav med utvidet pensjonsservice

Nettjenesten «Din pensjon » på nav.no ble mandag presentert i ny versjon. Nå er det mulig å søke om alderspensjon fra folketrygden på nettet.