• - Stortingets kommisjon for politikerlønn må begynne å følge rammeberegningene fra de sentrale oppgjørene, slik at den ikke på nytt deler ut for mye, heter det i innstillingen fra LO-sekretariatet foran årets lønnsoppgjør. Her LO-leder Roar Flåthen. Scanpix

Nye runder om pensjon

LO-leder Roar Flåthen vil ikke høre snakk om nulloppgjør og lønnsfrys i årets mellomoppgjør. Men forhandlingene vil dreie seg om mer enn penger. I offentlig sektor blir pensjon hovedsaken.