• Jernbaneverket underkjenner systematisk utregninger og rapporter som ikke stemmer med deres egen oppfatning, mener direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Mener Jernbaneverket motarbeider lyntog

Jernbaneverket og byråkratene i Samferdselsdepartementet sinker utbygging av lyntog i Norge, ifølge direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.