Ansatte i Forsvarsbygg godt kjent med regelbrudd

Hver femte ansatt i Forsvarsbygg sier at de kjenner til ulovlige innkjøp, men mange frykte represalier dersom de varsler om regelbrudd.