Flere nye influensatilfeller

De siste fire dagene er det registrert fem nye tilfeller av influensa H1N1 i Norge.