Bondelaget vil ha fisk og vilt inn i Landbruksdepartementet

Norges Bondelag mener at ansvaret for vilt— og fiskeressurser bør flyttes fra Miljøverndepartementet til Landbruks- og matdepartementet.