Dårlig beredskap mot katastrofer i kommunene

Bare fire av ti norske kommuner har beredskap mot rasulykker, flom eller branner i norske kommuner, ifølge en undersøkelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.