Varg Vikernes ute på prøve

Draps— og kirkebranndømte Varg Vikernes (36) har fått innvilget søknaden om prøveløslatelse.