Varsler opprør foran landbruksforhandlingene

Flere fylkesledere i Bondelaget varsler opprør dersom de ikke får gjennomslag for sine krav i landbruksoppgjøret.