Hver fjerde innvandrer er flyktning

Det bor 158.000 personer i Norge med flyktningbakgrunn. Det er 26 prosent av alle som er innvandrere eller har innvandrerforeldre.