Røde Kors øker innsatsen mot våpen

Røde Kors i Norge vil ta opp kampen mot flere våpen som utgjør en spesiell risiko for sivile, som håndvåpen og biologiske, kjemiske og kjernefysiske våpen.