Snart slutt på pasientinformasjon over telefon

Snart er det slutt på at helsevesenet kommuniserer om pasienter gjennom telefon, post eller med budbil. En ny løsning for elektronisk pasientinformasjon skal gi økt pasientsikkerhet.