Sp: - Sponheim bryter en lang tradisjon

Lars Sponheims tale og tvilende ja til EU bryter med en lang tradisjon i partiet Venstre, mener Senterpartiet.