Krever underlivssjekk i 17 år framover

For å få opphold i Norge krever Utlendingsnemnda (UNE) at en somalisk mor i 17 år fremover må sende datteren til helsesjekk. Årsaken er faren for kjønnslemlestelse.