Russisk inspeksjon av norske kjøttbedrifter

Veterinærtjenesten i Russland har varslet Mattilsynet om at de vil gjennomføre inspeksjoner på 22 norske kjøttbedrifter.