Miljøfartsgrense innføres i Oslo

For å redusere mengden helseskadelig svevestøv innfører Vegvesenet i Oslo miljøfartsgrense på deler av riksvei 4, Ring 3 og E18 fra 1. november. Grensen blir på 60 kilometer i timen.