Mindre skattekontorer kan bli nedlagt

Regjeringen foreslår at skattedirektøren skal kunne legge ned skattekontorer med færre enn fem ansatte. Det betyr at 126 kontorer kan bli nedlagt.