Krigsforbrytersaken til Høyesterett

Høyesterett skal i plenum ta stilling til om norsk-bosniske Mirsad Repak (44) kan straffes for krigsforbrytelser under krigen i Bosnia på 1990-tallet.