Vil flytte asylregistrering fra politiet til UDI

I dag har Politiets utlendingsenhet (PU) ansvaret for å registrere nye asylsøkere her i landet, men Justisdepartementet ønsker å overføre ansvaret til Utlendingsdirektoratet (UDI).