Full City-kapteinen dømt til seks måneders fengsel

Kapteinen på Full City er i Nedre Telemark tingrett dømt til seks måneders fengsel for overtredelse av skipssikkerhetsloven og forurensningsloven.