Skattekrav på 800 millioner kroner mot meglere

Skatteetaten fremmer nye skattekrav på til sammen 800 millioner kroner mot 190 aksjemeglere og konsulenter som skal ha mottatt lønn gjennom såkalte indre selskaper.