Krav om strenge straffer i Søndre Land-saken

Aktor ba tirsdag Eidsivating lagmannsrett finne alle de fire tiltalte skyldig i drap på Vollheim gård, og opprettholdt kravet om strenge straffer.