• Pål Christensen

To av ti kvinner har opplevd ubehag i drosjen

To av ti kvinner oppgir at de har opplevd truende eller ubehagelig oppførsel fra drosjesjåfører. Akhtar Chaudhry (SV) varsler strengere regulering dersom næringen ikke skjerper seg.