Vil ha verneforslag for Tyrifjorden innen ett år

Direktoratet for naturforvaltning (DN) ønsker et forslag til verneplan for Tyrifjorden innen 1. april neste år, slik at «et mulig vernevedtak» kan fattes høsten 2010.