Endrer samordning av offentlig og privat pensjon

Regjeringens omstridte forslag til samordning av offentlig og privat pensjon blir ikke noe av. Forslaget hadde utilsiktede følger, erkjenner de rødgrønne på Stortinget.