Konkurstallene fortsetter å falle

Tallet på konkurser og tvangsavviklinger fortsetter å falle. I mai 2010 ble det registrert 401 konkurser og 87 tvangsavviklinger. Tilsvarende tall for mai i fjor var henholdsvis 428 og 132.