Stevner Dagbladet for ærekrenkelser

Tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken vil ha Dagbladet dømt for ærekrenkelser i flere lederartikler om den såkalte ambulansesaken i Sofienbergparken sommeren 2007.