Forsker utestengt etter plagiering

En medisinsk forsker ved NTNU kopierte et avsnitt fra en annen vitenskapelig artikkel inn i sin egen. Forskeren er nektet publisering i et amerikansk tidsskrift i tre år.