Innvandrerfamilier i én av tre voldssaker

Familier med utenlandsk bakgrunn knyttes til én av tre familievoldssaker i Bergen, viser nye tall.