• Halvparten av de straffedømte som søker om soning med elektronisk fotlenke får innvilget søknaden. KSF

En av to får sone med fotlenke

Halvparten av de straffedømte som søker om soning med elektronisk fotlenke får innvilget søknaden.