20.500 feiloppføringer i kirkeregisteret rettet

20.500 personer har så langt varslet at de er feiloppført som medlemmer av Den norske kirke.