• På ti år er antall utrykninger koordinert av Hovedredningssentralen fordoblet.

Flere ber om hjelp fra Hovedredningssentralen

I løpet av ti år er antall utrykninger doblet for Hovedredningssentralen i Sør-Norge.