Ber om etterforskning av norsk-pakistansk organisasjon

Statsadvokaten i Oslo ber politiet etterforske landets største innvandrerforening, Pakistan Velferds Organisasjon, for bedrageri.