Foreslår tverrpolitisk vernepliktskommisjon

Det bør nedsettes en tverrpolitisk kommisjon som skal utrede en hensiktsmessig vernepliktsmodell for framtiden, foreslår forsvarssjefen.