Ekspertutvalg for ny rovdyrerstatning

Miljøverndepartementet krever rask handling av et ekspertutvalg som skal utrede alternativer til dagens sterkt omstridte erstatningsordning for husdyr tatt av rovdyr.