- Står fast på skatteskjerpelse for pensjonister

Det blir ingen oppmyking i 11. time av de nye skattesatsene for pensjonister. Opposisjonens forsøk på å få hevet grensen for økt skatt har ikke ført fram.