Avdekket skattejuks og svindel i fiskerinæringen

Svarte inntekter og momsjuks er utbredt i fiskerinæringen, viser kontroller Skatteetaten har gjennomført.